• پرسشنامه
    عنوان: نظر سنجی از بازدید کنندگان شهرداری منطقه 7
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال
    1 * 1- با مراجعه به سایت شهرداری منطقه 7 تا چه حدی نیاز شما برآورده شده است؟
    2 * 2-جای چه مطالبی در این سایت خالی است؟

    3 * 3- کدام قسمت از سایت برای شما قابل توجه تر بوده است؟

    4 * 4-وجود کدام بخش در سایت را غیر ضروری می دانید؟

    5 5- انتقادات و پیشنهادات خود را به منظور اتقا عملکرد ما در پورتال منطقه 7 بنویسید.