• پرسشنامه
    عنوان: فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال
    1 * آیااطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
    2 * نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

    3 نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمایید؟

    4 نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، مرقوم فرمایید؟

    5 * آیا خدمت شما در موعد مقرر انجام شده است؟    6 چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)

    7 نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.

    8 * نام و نام خانوادگی:

    9 * شماره تماس: