• بخشهای خبری


   • تکریم ارباب رجوع اولویت اول اداره نظارت بر ساخت وساز های شهرداری منطقه 7 است/ هم اندیشی قبل انجام کار سرلوحه کار کارکنان باشد
    رئیس جدید اداره مهندسی و نظارت شهرداری منطقه هفت مشهد گفت: احترام و تکریم ارباب ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹  
    صداقت و اعتماد رمز پیشبرد وظایف سازمانی در اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری منطقه 7
    هدف سازمانی ما در منطقه مبارزه با دانه درشت ها و ویژه خواری است..
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳  
    جلوگیری از ساخت و ساز بیش از 1400تخلف ساختمانی در منطقه 7
    در حال حاضر بخش زیادی از تخلفات ساختمانی مرتبط با تخلفات اضافه بنا، ساخت بنای ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۵/۱۸  
    ارجاع بیش 200 پرونده به کمیسیون ماده 100 از ابتدای سالجاری
    مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۵/۱۴  
    رفع تخلف وقلع تعدادی از املاک در منطقه 7
    در راستای انجام وظائف ،دستورالعمل ها وبخشنامه های اداره نظارت، اداره مهندسی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۲/۲۵  
    اجرای رای قلع بنا درمحدود خیابان چمن منطقه 7
    دراجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا طبقه مازاد ملکی واقع در خیابان چمن ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۲۶  
    ساختمانی درمحدوده خیابان های قائم منطقه 7 که کمتر از یک ماه از ساخت و ساز غیر قانونی آن نگذشته بود ، بطور قانونی قلع بنا شد
    صبح امروز یک مورد قلع بنا از آراء کمیسیون ماده 100 در محدوده خیابان قائم توسط ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲  
    اجرای رای قلع بنا در خیابان شهید خبیری منطقه 7
    دراجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا طبقه مازاد ملکی واقع در خیابان ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵  
    اجرای رای قلع بنا در خیابان شهید دایی منطقه 7
    دراجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا طبقه مازاد ملکی واقع در خیابان شهید ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۱۸  
    جلوگیری از احداث طبقه مازاد بر پروانه اقامتی در منطقه 7
    با توجه به تلاشها ومراقبتهای اداره مهندسی ونظارت کلیه تخلفات در مراحل اولیه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۰۱