• فهرست استعلامات
    ردیف نام استعلام فایل استعلام تاریخ شروع استعلام تاریخ انقضای استعلام توضیحات استعلام
    21 استعلام بهاءجهت "بازسازی کانال های خیابان شهید حنایی ،نسترن ، یاران و معابرفرعی آن "
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛" بازسازی کانال خیابانهای شهید حنایی، نسترن ، یاران و معابرفرعی " را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید
    22 استعلام بهاءجهت "مرمت جداول و دالهای معابر سواره رو بولوارهای مهدی ، سپاه، خلج و سایر معابر سطح منطقه7"
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛" مرمت جداول و دالهای معابر سواره رو بولوار مهدی ، سپاه ، خلج و سایر معابر سطح منطقه " را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان های شهرداری منطقه مراجعه کنید.
    23 استعلام بهاء جهت تعمیر اضطراری و ضروری معبر سواره رو سطح منطقه 7
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛" تعمیر اضطراری و ضروری معبر سواره رو سطح منطقه " را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید
    24 استعلام بهاءجهت آبیاری مکانیکی شیب های پل غدیر
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛" آبیاری مکانیکی شیب های پل غدیر" را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید .
    25 استعلام بهاء " ریشه کنی درختان قطاعی فضای سبز" شهرداری منطقه
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ شهرداری منطقه 7در نظر دارد ریشه کنی درختان قطاعی فضای سبز سطح منطقه را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمانه ها شهرداری منطقه مراجعه کنید .
    26 استعلام بهاء اصلاح هندسی میدان حافظ ،پل سلام و خیابان فداییان اسلام
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان حافظ ،پل سلام و خیابان فداییان اسلام را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید. (برنده مشخص است )
    27 استعلام بهاء جهت رنگ آمیزی دیوارهای ساختمان منطقه 7
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ شهرداری منطقه هفت در نظر دارد ؛ رنگ آمیزی دیوارهای ساختمان منطقه را از طریق استعلام بهاء را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها و پیمان های منطقه مراجعه نمایید
    28 استعلام بهاء جهت خرید و نصب کنتورهای حجم بالای فضای سبز در سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه هفت در نظر دارد ؛استعلام بهاء جهت خرید و نصب کنتورهای حجم بالای فضای سبز در سطح منطقه را پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها و پیمان های منطقه مراجعه نمایید .
    29 جابجایی تاسیسات جاده محمد آباد(فاز 2)
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ شهرداری منطقه در نظر دارد جابجایی تاسیسات جاده محمد آباد(فاز 2) را از طریق استعلام بهاء پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه مراجعه کنید .
    30 بازسازی کانال و جداول بزرگراه شهید کلانتری/استعلام
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ بازسازی کانال و جداول بزرگراه شهید کلانتری را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.