• فهرست استعلامات
    ردیف نام استعلام فایل استعلام تاریخ شروع استعلام تاریخ انقضای استعلام توضیحات استعلام
    11 تجهیز و باز پیرایی ایستگاه پمپاژ پارک سرور
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛"تجهیز و باز پیرایی ایستگاه پمپاژ پارک سرور" را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید. روابط عمومی شهرداری منطقه 7مشهد مقدس
    12 بازپیرایی بوستان محلی اقاقیا
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛بازپیرایی بوستان محلی اقاقیا را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    13 بازسازی مسیر ویژه دوچرخه ، نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معابر سواره رو
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛بازسازی مسیر ویژه دوچرخه ، نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معابر سواره رو و تعمیر و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو در سطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    14 تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق و روشنایی ساختمان منطقه 7
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد:تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق و روشنایی ساختمان منطقه 7 را از طریق استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.ضمنا تایید سازمان آتش نشانی الزامی می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری منطقه 7 مراجعه نمایید.
    15 استعلام بهاء جهت "روکش غیر مکانیزه آسفالت معابر سواره رو سطح منطقه7"
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ "روکش غیر مکانیزه آسفالت معابر سواره رو سطح منطقه" را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.. جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید.
    16 استعلام بهاء جهت حفاری و لایروبی چاه های جاذب سطح منطقه7
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ "حفاری و لایروبی چاه های جاذب سطح منطقه" را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.. جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید.
    17 استعلام بهاء جهت بکار گیری دو دستگاه خاور کمپرسی و یکدستگاه نیسان کمپرسی
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ جهت نواحی 1و 3 "دو دستگاه خاور کمپرسی و جهت اداره ناحیه 2یکدستگاه نیسان کمپرسی"از طریق استعلام بهاء بکارگیری نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید.
    18 استعلام بهاءجهت اجرای خط انتقال مخزن ثامن
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛"اجرای خط انتقال مخزن ثامن " را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید
    19 استعلام بهاء جهت " ایمن سازی و تعمیرات اساسی تاسیسات پارک محلی غدیر "
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛" ایمن سازی و تعمیرات اساسی تاسیسات پارک محلی غدیر " را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید
    20 استعلام بهاء "جهت مرمت مسیل معجونی"
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛" مرمت مسیل معجونی" را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان های شهرداری منطقه مراجعه کنید