• چهارشنبه،30 مرداد 1398
 • ورود
     
   • فهرست استعلامات
    ردیف نام استعلام فایل استعلام تاریخ شروع استعلام تاریخ انقضای استعلام توضیحات استعلام
    1 پروژه اصلاح هندسی آیلند بزرگراه سلسله الذهب
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ با سلام و احترام؛شهرداری منطقه 7در نظر دارد:پروژه اصلاح هندسی آیلند بزرگراه سلسله الذهب را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واحد شرایط واگذار نماید.شایسته است جهت دریافت اسناد استعلام به est.mashhad.ir مراجعه نمایید.
    2 ملیات انحراف ترافیکی، احداث و توسعه انبار حوادث غیر مترقبه سطح منطقه 7
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ شهرداری منطقه 7در نظر دارد:عملیات انحراف ترافیکی، احداث و توسعه انبار حوادث غیر مترقبه سطح منطقه 7 را از طریق استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری منطقه 7 مراجعه نمایید.
    3 بازسازی کانال خیابان پروین اعتصامی، مرمت پیاده رو
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ شهرداری منطقه 7در نظر دارد:بازسازی کانال خیابان پروین اعتصامی، مرمت پیاده رو سطح منطقه 7 را از طریق استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری منطقه 7 مراجعه نمایید.
    4 خط کشی عرضی معابر سواره رو سطح منطقه، خط کشی محوری سرد معابر سطح منطقه، اجرای سرعتگیر و سرعتکاه معابر سطح منطقه 7
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ با سلام و احترام؛شهرداری منطقه 7در نظر دارد:خط کشی عرضی معابر سواره رو سطح منطقه، خط کشی محوری سرد معابر سطح منطقه، اجرای سرعتگیر و سرعتکاه معابر سطح منطقه 7 را از طریق استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری منطقه 7 مراجعه نمایید.
    5 ؛"احداث و تجهیز سرویس های بهداشتی جهت معلولین "
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛"احداث و تجهیز سرویس های بهداشتی جهت معلولین " را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید. روابط عمومی شهرداری منطقه 7مشهد مقدس
    6 تجهیز و باز پیرایی ایستگاه پمپاژ پارک سرور
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛"تجهیز و باز پیرایی ایستگاه پمپاژ پارک سرور" را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید. روابط عمومی شهرداری منطقه 7مشهد مقدس
    7 بازپیرایی بوستان محلی اقاقیا
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛بازپیرایی بوستان محلی اقاقیا را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    8 بازسازی مسیر ویژه دوچرخه ، نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معابر سواره رو
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛بازسازی مسیر ویژه دوچرخه ، نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معابر سواره رو و تعمیر و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو در سطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    9 تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق و روشنایی ساختمان منطقه 7
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد:تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق و روشنایی ساختمان منطقه 7 را از طریق استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.ضمنا تایید سازمان آتش نشانی الزامی می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری منطقه 7 مراجعه نمایید.
    10 استعلام بهاء جهت "روکش غیر مکانیزه آسفالت معابر سواره رو سطح منطقه7"
     فایل استعلام
     
    as.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ "روکش غیر مکانیزه آسفالت معابر سواره رو سطح منطقه" را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.. جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادها و پیمان ها ی شهرداری منطقه مراجعه کنید.