• طبقه بندی قوانین و مقررات


   • تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1

    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1

    مصوب مصوب هیات‌ وزیران‌
    تاریخ سند : ۱۳۸۲/۰۲/۱۰
    شماره نامه : -
    در جلسه‌ مورخ‌ 10/2/1382 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌6931/100/2 مورخ‌ 28/12/1380 وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و به‌ استنادتبصره‌ (2) ماده‌ واحده‌ ...

    در جلسه‌ مورخ‌ 10/2/1382 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌6931/100/2 مورخ‌ 28/12/1380 وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و به‌ استنادتبصره‌ (2) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تاسیس‌ دهیاری‌های‌ خودکفا در روستاهای‌کشور - مصوب‌ 1377 - تصویب‌ نمود:
    بندهای‌ (23)، (33) و (41) ماده‌ (10) اساسنامه‌ و تشکیلات‌ سازمان‌دهیاری‌ها، موضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 56020 / ت‌ 23674 هـ مورخ‌8/12/1380به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ و یک‌ بند به‌ عنوان‌ بند (48) به‌ ماده‌یادشده‌ اضافه‌ می‌شود:
    23ـ فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، پارکها،فضاهای‌ سبز، ورزشی‌ و آموزشی‌، مراکز تفریحی‌ عمومی‌ و مجاری‌ آب‌ وتوسعه‌ معابر و پیگیری‌ طرحها و نظارت‌ بر اجرای‌ آنها.
    33ـ صدور پروانه‌ برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ در محدوده‌ قانونی‌ روستاساخته‌ می‌شوند در چارچوب‌ ضوابط‌ و استانداردهای‌ اعلام‌ شده‌دستگاههای‌ ذی‌ربط‌، با رعایت‌ مقررات‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌استفاده‌ از اراضی‌، احداث‌ بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ و حریم‌شهرها موضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 4940 مورخ‌ 1355/2/22 و سایرمقررات‌.
    41ـ همکاری‌ با بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در جهت‌ تهیه‌ و اجرای‌طرح‌ هادی‌ روستا و ارایه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ در تعیین‌ کاربری‌ اراضی‌ واقع‌ درروستا به‌ منظور گنجاندن‌ آنها در طرح‌ هادی‌ و اجرای‌ ضوابط‌ مصوب‌ مربوط‌با موافقت‌ شورا.
    48ـ در روستاهایی‌ که‌ دارای‌ طرح‌ هادی‌ مصوب‌ هستند، طرح‌های‌عمرانی‌ روستا باید در چارچوب‌ طرح‌های‌ هادی‌ روستا انجام‌ شود. 

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: