• بانک های منطقه 7

    1- بانک سپه خیابان کوشش، نبش کوشش 36 3899187

    2- بانک تجارت خیابان خلج، خلج 9 3863532

    3- بانک سپه خیابان مهدی، بین مهدی 3و 5 3854633

    4- بانک صادرات انتهای 35 متری اول المهدی 3850820

    5- بانک مسکن کوشش 38 ، حاشیه خیابان المهدی 3864522

    6- بانک ملت خیابان 35 متری اول، حاشیه خیابان المهدی 3859575

    7- بانک ملی چهاراه 35 متری اول المهدی 3850077

    8- بانک انصار انتهای 35 متری اول المهدی 3855516


     

    تعداد بازدید :1937
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: