• مساجد منطقه 7

    1 ایه الله طبسی حائری - - خیابان امام رضا 18 ، کوچه آیه الله طبسی حائری
    2 ابوالفضلی سبزواریها - - خیابان هفده شهریور، 17 شهریور 8 ( نسترن 13 )
    3 هفده شهریور - - خیابان هفده شهریور 17
    4 الحمید - - ابتدای خیابان 17 شهریور ، سه راه دانش
    5 بیت الزهرا (س) - - روی کال قره خان
    6 آیه الله علم الهدی - - خیابان امام رضا،، کوچه کربلا
    7 امین - - خیابان امام رضا، عنصری 11
    8 الرضا (ع) - - هفده شهریور, نبش نسترن 22
    9 امام جعفر صادق ( ع ) - - بین شهید صدر 44 و 46
    10 ابوالفضلی - - خیابان فداییان اسلام، فدائیان26 ،گل خطمی
    11 فاطمه الزهرا - - بلوار چمن ,چمن 37
    12 قمر بنی هاشم(ع) - - خلج 15
    13 امیرالمؤمنین(ع) - - قائم 22
    14 المهدی(عج) - - قائم 8
    15 امام رضا(ع) - - رباط طرق
    16 صاحب الزمان - - ساعی 45
    17 بهشتی - - ساعی45،صاحب الزمان 7
    18 ابوالفضل(ع) - - شهیدساعی35
    19 جوادالائمه(ع) - - شهیدساعی19
    20 پیغمبر(ص) - - ولیعصر10و12
    21 امام خمینی(ره) - - ولیعصر2/20
    22 امام حسین(ع) - - انتهای صاحب الزمان
    23 امام رضا(ع) - - شهید رجایی 16
    24 امام حسن مجتبی(ع) - - بلوارشهیدرجایی،بین 17و19
    25 مسجد حضرت ابوالفضل - - خیابان فداییان اسلام ، گل خطمی
    26 مسجد چهارده معصوم - - خیابان عنصری غربی
    27 مسجد النبی - - خیابان نسترن 12 ، خیابان هفده شهریور 6
    28 مسجدالرضا (ع) - - نبش نسترن 22
    29 مسجد امام جعفر صادق (ع) - - بین صدر 44 و 46
    30 مسجد موسی ابن جعفر - - خیابان کارگران ، خیابان موسی ابن جعفر 2/1
    31 مسجد قائم - - خیابان فداییان اسلام ، بلوار چمن ، نبش بنی هاشم 16
    32 مسجد فاطمه الزهراء - - بلوار چمن ، نبش چمن 37
     

    تعداد بازدید :2449
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: