• مراکز اورژانس منطقه 7

    1 - پایگاه 8 اورژانس مشهد - - سیدی ، بلوار فشار قوی
    2 - پست امدادی فرودگاه مشهد - - فرودگاه
     

    تعداد بازدید :1792
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: