• شورای اجتماعی محلات
    شورای اجتماعی محلات

     

     

     ناحیه 1                                        ناحیه 2

               محله 17 شهریور                                                                                                                                    محله کوی پلیس

               محله عنصری                                                                                                                                        محله عسکریه

              محله کوی کارگران                                                                                                                                  محله پروین اعتصامی  

                                                                                                                                                                         محله کوشش

                                                                                                                                                                          محله مقدم

     

     

    ناحیه 3                                      ناحیه 4

     

          محله ولیعصر                                                                                                                                           محله ابوذر

           محله سیدی                                                                                                                                          محله بهارستان

          محله المهدی                                                                                                                                         محله انقلاب

     

    ناحیه 5

        محله طرق

        محله رباط

       محله ایوان

    تعداد بازدید :194
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: