• چهارشنبه،22 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محله رباط

    منطقه

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    نماینده تشکل های مردمی

    محمد

    کاظمی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    فرهیخته محله

    حسن

    حاجی بگلو

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    نماینده بهداشت

    محمود

    تابش پور

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    جوان محله

    مجتبی

    امیری جنبدراز

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    بانوی خانه دار

    ملیحه

    مبهوت

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    اقشار غالب محله

    حسن

    ضیائی غلام پور

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    نماینده خیریه های محله

    علی اکبر

    تابش پور

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    نماینده مساجد

    مهدی

    حمداللهی آق کند

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    رابط دادگستری

    جواد

    گلاب چی درآباد

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    رئیس شورا

    مهدی

    سالاری منش

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    دبیر شورا

    صغری

    علیپور

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    کاسب محله

    قربانعلی

    معبودی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    نماینده مدیران مدارس

    حسن

    عفیفه

     

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    رباط

    پیشکسوت محله

    محمدیوسف

    نادری نژاد

    تعداد بازدید :262
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: