• چهارشنبه،22 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محله انقلاب

    منطقه

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    نماینده مدیران مدارس

    هاجر

    جعفرزاده

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    فرهیخته محله

    مهدی

    مجدی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    بانوی خانه دار

    راضیه

    ایمانی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    نماینده تشکل های مردمی

    علی

    حاتمی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    نماینده مساجد

    علی

    براتیان

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    کاسب محله

    محمد

    مجیدی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    نماینده خیریه های محله

    زهرا

    حقدوست آب جهان

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    انقلاب

    جوان محله

    مرتضی

    دادگر

    تعداد بازدید :291
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: