• پنج شنبه،16 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محله ابوذر

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    ناحیه چهار

    ابوذر

    نماینده تشکل های مردمی

    محمدحسین

    دهقانی

    ناحیه چهار

    ابوذر

    کاسب محله

    محمد

    عظیمی اسراری

    ناحیه چهار

    ابوذر

    نماینده بهداشت

    عصمت

    درودی

    ناحیه چهار

    ابوذر

    نماینده مساجد

    محمدرضا

    رضایی

    ناحیه چهار

    ابوذر

    فرهیخته محله

    محمدجعفر

    جعفری زرمهری

    ناحیه چهار

    ابوذر

    نماینده مدیران مدارس

    محبوبه

    بلوکانی ثانی

    ناحیه چهار

    ابوذر

    بانوی خانه دار

    فاطمه

    ریحانی

    ناحیه چهار

    ابوذر

    اقشار غالب محله

    آسیه

    دهقان

    تعداد بازدید :320
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: