• پنج شنبه،16 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محله سیدی

    منطقه

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    اقشار غالب محله

    اکرم

    خیبری

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    نماینده مدیران مدارس

    جمیله

    عباسیان

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    نماینده تشکل های مردمی

    علی

    رضایی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    نماینده مساجد

    زین العابدین

    صدیقی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    کاسب محله

    روح ا...

    سلیمانیان

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    جوان محله

    بتول

    خیبری

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    رابط دادگستری

    فرهاد

    جمالی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    بانوی خانه دار

    معصومه

    قاینی خیبری

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    فرهیخته محله

    سیدعلی

    موسوی نژاد

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    نماینده بهداشت

    زهرا

    فیروزی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    سیدی

    پیشکسوت محله

    فاطمه

    علیزاده

    تعداد بازدید :620
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: