• اداره خدمات شهری
    اداره خدمات شهری

    اداره خدمات شهری

    شرح وظایف:

    الف: از زیر مجموعه های شهرداری های مناطق اداره خدمات شهری می باشد که در کنار اداره های فنی و شهرسازی و مالی و اداری قرار می گیرد. خلاصه شرح وظیفه این اداره همان اجرایی نمودن مواردی از ماده 55 قانون شهرداری است که شامل ردیف های زیر می شود: 
    1- تنظیف و نگهداری معابر 
    2- جلوگیری از سد معبر و رفع آن 
    3- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر 
    4- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر و همچنین رفع خطر از ساختمان ها و دیوارهای شکسته و خطرناک 
    5- جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که دارای مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر است 
    6- و... 
    مشخص است وظایف ذکر شده با همکاری و هماهنگی دیگر واحد ها و سازمان های تابعه شهرداری صورت گیرد
    رییس اداره خدمات شهری منطقه
    نام و نام خانوادگی:مجتبی میربلوکیتاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:mirboloki-m@mashhad.irتلفن:33400428
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :33447279فکس :--رایانامه :mirboloki-m@mashhad.ir
    آدرس :بولوار جمهوری اسلامی -بعد از پل غدیر -جنب بوستان بانوان ریحانه - اداره خدملت شهری منطقه 7