• چهارشنبه،27 تیر 1397
 • ورود
     
   • اداره فضای سبز
    اداره فضای سبز

    اداره فضای سبز

    واحد فضای سبز منطقه در دو بخش نگهداری واحداث،فعالیت می نماید ،که درامر نگهداری علاوه بربه کارگیری کارگر به صورت امانی از وجودپیمانکار نیز بهره می برند .
    به منظور توسعه وگسترش فضای سبز ودرراستای زیبا سازی محیط شهری،واحد فضای سبز منطقه در بخش احداث ،نسبت به انجام مطالعات،طراحی وپیگیری برای برگزاری مناقصات ومشخص شدن پیمانکاران جهت ایجاد بوستانهای جدید
    - باز پیرایی:
    واحد فضای سبزمنطقه در قسمت دوم ازبرنامه های خودنسبت به حفظ ونگهداری بوستان ها اقدام می نماید. این واحد در بخش نگهداری علاوه بر انجام فعالیتهای روزانه نسبت به باز پیرایی کلی بوستانهای احداثی درزمینه های فضای سبز-روشنایی، تعویض،تعمیر ورنگ آمیزی مبلمان،نصب دستگاههای جدید ورزشی واسباب بازی های تازه ویژه کودکان فعالیت می نماید. در همین زمینه بعضالازم است نسبت به مطالعات عمیق تر وبر گزاری مناقصه جهت سپردن امور به پیمانکاران،اقداماتی صورت پذیرد که در این راستا واحد مذکور نسبت به انجام مطالعات،تهیه دفترچه و واگذاری امر باز پیرایی بوستانهای محلی به پیمانکاران اقدام نموده است.

     

    رئیس اداره ناحیه 2 ( با حفظ سمت رییس اداره فضای سبز )
    نام و نام خانوادگی:حمید شرکت سعدیتاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:sherkatsadi-h@mashhad.irتلفن:33872346
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :33872346فکس :--رایانامه :sherkatsadi-h@mashhad.ir
    آدرس :بولوار جمهوری اسلامی -تقاطع پروین اعتصامی -شهرداری منطقه 7