• حقوقی
    حقوقی

    حقوقی

    واحد حقوقی پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری و رسیدگی به شکواییه های مختلف را به عهده دارد. فعالیت این واحد را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
    1- آرای صادره حقوقی
    2- آرای صادره کیفری
    3- آرای صادره ایوان عدالت اداری
    4- آرای صادره در خصوص فک پلمپ
    5- پرونده های جریانی حقوقی
    6- پرونده های جریانی

     

    مسئول واحد حقوقی
    نام و نام خانوادگی:حسن سالاریتاریخ و محل تولد: - مشهد
    میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی
    رایانامه:salari-h@mashhad.irتلفن:33413361
    فکس:33413361
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :33413361فکس :33413361رایانامه :salari-h@mashhad.ir
    آدرس :چهارراه پروین اعتصامی ساختمان شهرداری منطقه