• اداره برنامه ریزی
    اداره برنامه ریزی

    اداره برنامه ریزی

    ساختار و فعالیت های حوزه برنامه ریزی

    • کارشناس تشکیلات بهبود روشها و آموزش

    بهبود فرایندها

     کنترل سیستم مدیریت کیفیت(ISO)

    کنترل سیستم مدیریت کیفت(s5)

    • کارشناس آمار و اطلاعات

    تهیه بانک اطلاعات

     تهیه بانک اطلاعات مکانیgis

    • کارشناس برنامه و بودجه

    تهیه بودجه عملیاتی

    کنترل پروژه های عمرانی

    • کارشناس IT

    پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری

     نظارت بر کلیه فعالیت های رایانه ای

    رییس اداره برنامه ریزی و آمار
    نام و نام خانوادگی:سید مجید حسین زاده مقدمتاریخ و محل تولد: - مشهد
    میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - ریاضی
    رایانامه:hosseinzadeh-m@mashhad.irتلفن:33433355
    فکس:33433396
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :33433355فکس :33433396رایانامه :hosseinzadeh-m@mashhad.ir
    آدرس :چهارراه پروین اعتصامی ساختمان شهرداری منطقه7