• چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
     
   • اداره فضای سبز
    اداره فضای سبز
    حمید شرکت سعدی
    رئیس اداره ناحیه 2 ( با حفظ سمت رییس اداره فضای سبز )
    درخواست ملاقات     ارسال پیام
    تلفن تماس :33872346
    رایانامه :sherkatsadi-h@mashhad.ir