• چهارشنبه،30 مرداد 1398
 • ورود
     
   • رییس اداره خدمات شهری
    رییس اداره خدمات شهری
    مجتبی میربلوکی
    رییس اداره خدمات شهری منطقه
    درخواست ملاقات     ارسال پیام
    تلفن تماس :33400428
    رایانامه :mirboloki-m@mashhad.ir