• رییس اداره برنامه ریزی و آمار : سید مجید حسین زاده مقدم
    رییس اداره برنامه ریزی و آمار : سید مجید حسین زاده مقدم
    سید مجید حسین زاده مقدم
    رییس اداره برنامه ریزی و آمار
    کارشناسی ارشد - ریاضی - دانشگاه فردوسی مشهد
    تلفن تماس :33433355
    رایانامه :hosseinzadeh-m@mashhad.ir
    سوابق
    سوابق اجرایی :
    • کارشناس مسئول برنامه ریزی و آمار
    • رئیس گروه مطالعات اجتماعی
    • کارشناس بودجه
    • رئیس اداره برنامه ریزی
    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :33433355فکس :33433396
    رایانامه :hosseinzadeh-m@mashhad.ir
    تعداد بازدید :496