• رییس اداره شهرسازی و معماری
    رییس اداره شهرسازی و معماری
    ژیلا حصاری
    رییس اداره شهرسازی منطقه 7
    دانشجوی دکترا - برنامه ریزی شهری -
    تلفن تماس :33438800
    رایانامه :hesari-j@mashhad.irr