• بخشهای خبری


   • بازدید نوروزی عضو شورای شهر از ایستگاه استقبال از زائر
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    بازدید مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد از ایستگاه استقبال از زائر
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    بازدید عضو شورای شهر و معاونین شهردار مشهد از ایستگاه استقبال از زائر
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    بازدید فرماندار مشهد از ایستگاه استقبال از زائر منطقه هفت
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    بازدید معاون خدمات شهری شهردار مشهد از ایستگاه استقبال از زائر منطقه هفت
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    خدمت رسانی به زائران پیاده حریم رضا (ع) در ایستگاه استقبال از زائر منطقه هفت
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    بازدید رئیس شورای شهر از ایستگاه استقبال از زائر منطقه هفت
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    بازدید معاون وزیر بهداشت از ایستگاه استقبال از زائر منطقه هفت
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    بازدید شهردار منطقه هفت از موکب های عزاداری سطح منطقه
    گزارش تصویری:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  
    استقرار 90 نفر ار نیروهای فضای سبز جهت نظافت و راهنمایی زائرین
    60 نفر از این نیروها در راستای نظافت فضای سبز مسیرهای منتهی به حرم مطهر درنظر ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۴