• بخشهای خبری


   •  
    منبع خبر : روابط عمومی منطقه 7
    تعداد بازدید: 49
    کد: 184672
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
    در منطقه هفت برگزار شد:

    اقدامات واحد خدمات شهری منطقه هفت در شش ماهه نخست سال

    تعداد 280 نفر متکدی و کارتن خواب در شش ماهه نخست سال از سطح منطقه جمع آوری شدند.
     اقدامات واحد خدمات شهری منطقه هفت در شش ماهه نخست سال

    به گزارش روابط عمومی منطقه هفت رئیس اداره خدمات شهر با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست سال اداره خدمات شهری اظهار کرد: اداره خدمات شهری در شش ماه گذشته خدمات مناسب