• بخشهای خبری


   •  
    منبع خبر : روابط عمومی شهرداری منطقه 7
    تعداد بازدید: 57
    کد: 139347
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
    معاون اجرایی منطقه 7درگفتگو با روزنامه خراسان عنوان کرد :

    تعیین تکلیف وضعیت پروژه45متری کار آفرین تا یکماه آینده

    معاون اجرایی شهرداری منطقه 7: باز هم به کسبه محترم اعلام کرده ایم اگر به عرض کم معبر ایرادی وارد می کنند، به مشاور طرح مراجعه کنند تا طرحی جدید در این زمینه مصوب شود، چرا که شهرداری بدون طرح مصوب نمی تواند در روند اجرای پروژه تغییری ای