• بخشهای خبری


   •  
    منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری منطقه 7
    تعداد بازدید: 235
    کد: 90897
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
    فردا در منطقه 7 صورت می پذیرد؛

    اجرای نظام آراستگی در شهرداری منطقه 7

    حسین زاده رییس اداره برنامه ریزی منطقه،با توجه به لزوم تقویت: با توجه به لزوم تقویت انضباط و تدوین برنامه ریزی و مدیریت کیفیت در محیط های کاری در جهت پاسخگویی مطلوب ومناسب به ارباب رجوع زنگ آراستگی محیط کار در شهرداری منطقه فردا به صورت رسمی نواخته خواهد شد.
    اجرای نظام آراستگی در شهرداری منطقه 7

    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه هفت مشهد مقدس،سید مجید حسین زاده رئیس اداره برنامه ریزی منطقه،از اجرای نظام آراستگی منطقه خبر داد.

    وی همچنین افزود: با توجه به  لزوم تقویت انضباط و تدوین برنامه ریزی و مدیریت کیفیت در ادارت و محیط های کاری در جهت پاسخگویی مطلوب ومناسب به ارباب رجوع زنگ آراستگی محیط کار در شهرداری منطقه فردا به صورت رسمی نواخته خواهد شد.

    حسین زاده ادامه داد: مکان های منظم، پاکیزه و آراسته می توانند برای پرسنل ادارات، شادی و لذت را در حین انجام کار به ارمغان آورد و باعث رضایتمندی ارباب رجوع نیز باشد.