•  
      • برگزاری مسابقات دارت به مناسبت هفته دفاع مقدس