•  
      • سیاه پوش کردن منطقه به مناسبت فرارسیدن عزاداری اباعبدالله (ع)