•  
      • دیدار شهردار منطقه هفت با مدیر عامل سازمان تاکسیرانی