•  
      • آغاز عملیات بهسازی و آسفالت معابر در منطقه 7(صبا غربی )