•  
      • غرفه شهرداری منطقه 7در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ( 16 اردیبهشت)