•  
      • دیدارصمیمانه شهردار منطقه با خانواده معظم شهیدان کاوه و سطانی