•  
      • برگزاری جشن عید قربان در بوستان زائر پذیر غدیر