•  
      • مراسم بدرقه اولین کاروان زیارتی عتبات عالیات شهرداری مشهد(2)