•  
      • برگزاری مراسم شب قدر در حسینه امام خمینی