•  
      • برگزازی جشن انقلاب در مداراس پسرانه و دخترانه در طرق
        تا کنون هیچ آیتمی برای این آلبوم ثبت نشده است